skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. Mens&Kennis helpt mensen om zich bewust te worden van hun kracht, competenties en vaardigheden. Daardoor voelen zij zich sterker en zelfbewuster. In groepsverband leidt dit tot een team waarin plezieriger en effectiever wordt samengewerkt, met ruimte voor de uniciteit van elk individu.

“Mensen en kennis staan niet los van elkaar. Waar die twee in balans zijn, ontstaat kracht.”

Mens&Kennis beschikt over een diepgaande kennis van de financiële sector, waaronder pensioenfondsen, vermogensbeheerders, uitvoeringsorganisaties, verzekeraars en banken. We hebben deze kennis opgebouwd in meer dan twintig jaar. Daardoor weten we wat er speelt binnen de sector. Sinds de introductie van de nieuwe woningwet op 1 juli 2015 passen wij onze opgebouwde ervaring ook toe op woningcorporaties. We begrijpen waar professionals, bestuurders en toezichthouders in deze sectoren mee te maken hebben. Het in balans brengen van de ‘harde’ kant – kennis en inhoud – met de ‘zachte’ kant – de mens achter de professional – is vaak een uitdaging. Juist het vinden van die balans kan veel opleveren voor de persoon zelf en voor zijn functioneren in de organisatie.

Back To Top