skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

hands

 

Wat is teambuilding?

Met teambuilding wordt de kracht en potentie van ieder teamlid zichtbaar. Door het optimaal inzetten hiervan wordt een maximaal rendement behaald uit het team hetgeen het plezier in de samenwerking binnen het team vergroot.

Waarom teambuilding?

De uitdagingen en problematiek waar bestuurders, toezichthouders en professionals in de financiële- en woningcorporatiesector mee te maken hebben zijn groot. Teambuilding is een middel om de effectiviteit en de onderlinge binding van een team te versterken.

Waarom Insights Discovery?

Binnen Mens&Kennis zijn Sandra Smits en Nienke Platenburg geaccrediteerd om met de Insights Discovery-methodiek teameffectiviteit te meten en te bevorderen. De methodiek, die is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een eenvoudige kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling te bevorderen. De methodiek is waardevrij.

Hoe werkt Insights Discovery?

De basis van de Insights Discovery-methodiek is een eenvoudig model met vier kwadranten (vertaald in vier kleuren), die mensen en hun voorkeursgedrag tot uitdrukking brengen.

Iedere persoon laat in zijn functioneren de vier kleuren zien. Door persoonlijke voorkeuren zijn bepaalde kleuren sterker vertegenwoordigd. Doordat we teamleden bewust maken van hun eigen stijl en het effect daarvan op hun teamleden, stellen we hen in staat om efficiënter samen te werken.
Aan de hand van dit model krijgt een team direct inzicht in zijn eigen kracht en eventuele ontwikkelpunten (IST). Vervolgens bepalen we met het team de gewenste situatie (SOLL).
Voor een meer gedetailleerde beschrijving kunt u hier de informatiebrochure-teambuilding downloaden.

© The Insights Group Ltd, 2019. All rights reserved.

Back To Top