skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

hands

 

Waarom teambuilding?

Met teambuilding wordt de kracht en potentie van ieder teamlid zichtbaar. Door het optimaal inzetten hiervan wordt een maximaal rendement behaald uit het team hetgeen het plezier in de samenwerking binnen het team vergroot.

Mens&Kennis heeft twee methodieken ter ondersteuning van de sessie(s) teambuilding:

1. Transactionale Analyse

De Transactionele Analyse is een effectieve werkwijze om de onderlinge interactie en samenwerking binnen nieuwe en bestaande teams te versterken, waarbij teamleden meer van elkaars kwaliteiten gebruik gaan maken. Te denken valt aan teamontwikkelingsfasen, de dramadriehoek en het OK-model.

2. Insights Discovery

Insights Discovery is een wereldwijd gebruikte methodiek voor het in kaart brengen van individueel voorkeursgedrag en teameffectiviteit. Het is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung en gebruikt een eenvoudige kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling te bevorderen. De methodiek is waardevrij.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving kunt u hier de informatiebrochure Insights Discovery downloaden.

Back To Top