skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

René Bastian stelt zich voor

Mijn aandachtsgebieden zijn governance en mediation. Ik ben jurist en breng ruim 10 jaar ervaring mee als directeur van de Unie van Beroepspensioenfondsen en bij de Pensioenfederatie.

Ik heb ook een ruime bestuurlijke ervaring, onder andere als bestuurder van het Pensioenregister. Ik ben intern toezichthouder bij diverse pensioenfondsen, geef pensioenopleidingen en adviseer over de effectiviteit van de governance buiten de pensioensector vanuit het adviesbureau Governance Check.

Als registermediator richt ik mij met name op geschillen in de bestuurlijke context, dus zowel binnen een bestuur als tussen een bestuur en zijn omgeving.

>Download hier mijn CV 

Zie ook:

Back To Top