skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl
Paul Gaalman

Paul Gaalman, uitvoerend bestuurder en lid beleggingscommissie KPN Pensioenfonds
Om me goed voor te bereiden op het toetsingsgesprek bij DNB voor de rol van uitvoerend bestuurder deed ik een gesprekstraining bij Mens&Kennis. Guurtje Wolters en Nienke Platenburg hebben mij twee uur intensief aan de tand gevoeld over een breed scala van onderwerpen.
Omdat ik tevens zitting zou krijgen in de beleggingscommissie van het fonds werd een aanmerkelijk deel van het gesprek ook daaraan besteed. Ik heb gemerkt dat Guurtje en Nienke op een enthousiaste manier maatwerk leveren en zeker geen standaardgesprek met mij voerden. Ze hadden zich terdege voorbereid door een aantal stukken van het fonds goed te lezen en hadden feilloos in de gaten waar de moeilijke punten zaten. Dat werd vervolgens omgezet in een aantal zeer goede en gerichte pittige vragen. Daarnaast voelen zij heel goed aan hoe de sfeer is bij een DNB gesprek en hoe je als kandidaat daar mee om kan gaan. Halverwege en vooral ook na het gesprek was er uitgebreide feedback met een aantal goede tips voor de verdere voorbereiding.
Al met al was de DNB-training bij Mens&Kennis zeer verrijkend en een regelrechte aanrader in de voorbereiding en had het voor mij een overtuigende meerwaarde. Van harte aanbevolen dus!

Willem Steenhoven
Willem Steenhoven

Willem Steenhoven, voorzitter VO Pensioenfonds ING
Je vraagt Mens&Kennis voor bepaalde issues die om een oplossing vragen. De begeleiding heeft ons het gewenste eindresultaat gebracht, waarmee we nu ook werken. Elementen die mij het meest aanspraken zijn de gedegen voorbereiding en in de sessie zelf:
• Heel persoonlijke en prettige sfeer
• Tevens open en veilig
• En uiteindelijk toch ook heel praktisch
• Conclusies zijn helder, makkelijk te interpreteren en helder te communiceren

Eline Lundgren

Eline Lundgren, werknemersvoorzitter BPL Pensioen

“De begeleiding van Mens&Kennis in een bestuurlijk moeilijk traject zorgde ervoor dat we toekwamen aan een stuk introspectie. Soms heb je daar mensen van buitenaf voor nodig, waardoor je hobbels gemakkelijker en zonder spanning kunt nemen. Elementen die mij het meest aanspreken zijn:
• Het zonder spanning duwen.
• Het creëren van de juiste omstandigheden, het juiste klimaat.
• De kennis en kunde leveren zodat wij intuïtief de juiste stappen konden nemen.”

Rajesh Grobbe

Rajesh Grobbe, directeur bestuursbureau Beroepspensioenfonds Loodsen

“Wat Mens&Kennis mij heeft gebracht is inzicht; een stukje motivatie om mij verder te willen ontwikkelen. Dat gebeurde op een prikkelende en stimulerende manier – een vorm die ook past bij mijn persoonlijkheid, anders had ik er denk ik ook niet zoveel uit gehaald. Ik kijk er positief op terug. Elementen die mij het meest aanspreken zijn:
• De benadering: betrokken en persoonlijk.
• Begrip van de sector: inhoudelijk weten ze waar je mee bezig bent, waarmee je meteen een gesprekspartner hebt.
• Lekker snel: je zit niet dagen te wachten op een reactie.
• Ze denken mee: hoe ik invulling kan geven aan mijn persoonlijke ontwikkeling.”

Misha Ariaans

Misha Ariaans, directeur Vermogensbeheerteam Pensioenfonds Vervoer

“Mens&Kennis weet een setting te creëren waarin mensen open durven te zijn. Ze hebben doorgevraagd op momenten dat dat nodig was en geen inbreng geforceerd op momenten dat het gesprek onderling goed verliep. Ik vond dat ze dat heel goed deden. Elementen die mij het meest aanspraken zijn:
• Het uitvragen van het kleurenprofiel, het bespreken daarvan en hoe je dat in de samenwerking goed kunt gebruiken.
• De begeleiding in hoe wij met elkaar werken en hoe we dat als groep kunnen vaststellen.”

Leen Paape

Leen Paape, voorzitter RvT Pensioenfonds SNS Reaal

“De begeleiding van Mens&Kennis heeft gezorgd voor een beter inzicht in hoe we de dingen samen doen, wat onze onderlinge band en de teamwerking heeft versterkt. Uiteindelijk stelde ons dat ook in staat om een agenda te maken voor de nabije toekomst, in relatie tot onze toezichthoudende taken. Elementen die mij het meest aanspraken zijn:
• Guurtje: zij heeft het talent om ons op rustige en toch duidelijke wijze te begeleiden, waarin we tot de kern zijn gekomen.
• De begeleiding: op rustige en toch duidelijke wijze, waarin je tot de kern komt met elkaar.
• Een goed instrument in goede handen: de instrumenten die Mens&Kennis gebruikt zijn niet onbekend voor mij, maar ze worden effectief toegepast en dat maakt het verschil.
• Menselijkheid, een zekere warmte, duidelijkheid.”

Kees Kuijken

Kees Kuijken, AkzoNobel Pensioenfonds APF

“Ik ben voorstander van grondige zelfevaluaties omdat ik daar altijd iets van leer. Wij hebben zulke goede ervaringen met de begeleiding van Sandra dat we haar ook hebben gevraagd voor 360°-zelfevaluaties en de evaluaties van onze commissies.
Haar begeleiding brengt ons altijd iets. De bijzondere combinatie van de goede vragen stellen en op een prettige manier doorprikken maakt dat eventueel onbesproken dingen op tafel komen. Onder haar begeleiding adresseren we deze kwesties wanneer ze aan de orde zijn en zetten ze om in concrete acties. Mens&Kennis verdiept zich in het fonds en de mensen. Zij bieden een systemisch en solide proces waarbij de vertrouwelijkheid en de veiligheid vanzelfsprekend gewaarborgd zijn. Mens&Kennis is voor ons een uitstekende partner!”

Anneke Haarsma

Anneke Haarsma, voorzitter Raad van Toezicht Deltion College

“De persoonlijke benadering van Nienke spreekt ons erg aan. Zij komt niet met een standaardantwoord maar luistert goed en kritisch. Zij helpt ons om onze vragen uit te diepen en de situatie te analyseren, zodat we ons serieus genomen voelen. Daardoor ontstaat er vertrouwen, waarmee ook de wat gevoeliger issues op tafel kunnen komen. Zaken die zij vervolgens op een prettige en niet-bedreigende manier aan de orde weet te stellen. Zij heeft een groot invoelend vermogen.”

>lees meer

Eric Huizing

Eric Huizing, uitvoerend bestuurder en voorzitter beleggingscommissie Ahold Pensioenfonds
“Een zelfevaluatie van Mens&Kennis, daar hebben we echt wat aan!
Wat wij in Sandra en Nienke waarderen is de combinatie van hun professionele aanpak en – als ik dat zo mag zeggen – hun charme. Dat begint al bij de voorbereidingen, die op een plezierige manier verlopen en tegelijkertijd zeer gedegen zijn. De zelfevaluatie verloopt soepel en ontspannen, terwijl ook moeilijke onderwerpen niet geschuwd worden.”

>lees meer

Henk Wuijten

Henk Wuijten, bestuurslid Meubel Pensioenfonds

“Wij wilden als bestuur onze zelfevaluatie een aantal jaren geleden graag laten begeleiden door een partij die kennis had van het omgekeerd gemengde model, waarop wij toen net waren overgegaan. We waren aan het stoeien met de rollen en verwachtingen die dat model met zich meebracht en we hadden behoefte aan meer houvast.”

> lees meer

Michel Wilhelm
Michel Wilhelm

Michel Wilhelm, Unit Manager Business Informatie Management MN

“Wat mij betreft is Mens&Kennis een absolute aanrader. Je kunt hen inzetten als je je team in ontwikkeling van A naar B wilt krijgen, zowel op de korte als op de lange termijn. Voor ons hebben ze de teamontwikkeling ondersteund voor verdere professionalisering van de consultancy group.”

 

Ria de Herder
Ria de Herder


Ria de Herder, bestuurslid Pensioenfonds Openbare
Bibliotheken

“Voordat we met Mens&Kennis in zee gingen, deden we de beleidsdagen altijd zelf. Op den duur kwam dat neer op het wijzigen van punten en komma’s en dat wilden we niet meer; we wilden een andere invalshoek. Onder begeleiding van Sandra en Nienke zijn we voor de evaluatie van de leveranciers rechtstreeks met hen in gesprek gegaan. Hun input werd de basis voor het nieuwe beleidsplan. We zijn daar allemaal tevreden over, ook de leveranciers hebben het als prettig ervaren.”

Gert de Ruiter
Gert de Ruiter

Gert de Ruiter, Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

“Wij deden al vijf jaar onze beleidsdagen op dezelfde manier en vonden dat het tijd was voor iets anders. Ik had nog een oud visitekaartje van Sandra en ben naar haar op zoek gegaan, en daar heb ik geen spijt van gehad.
We hebben samen met Mens&Kennis voor een heel andere opzet gekozen en de dag gezamenlijk voorbereid. Eerder waren er alleen bestuurders aanwezig op de beleidsdagen, maar nu hebben we ook onze dienstverleners uitgenodigd.

Eugene van Halder
E. van Halder

Eugene van Halder, vice voorzitter van het bestuur van het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Voor het in kaart brengen van de deskundigheid van het pensioenfondsbestuur hebben wij de hulp van een externe partij ingeroepen. Dat de keuze daarbij op Mens&Kennis gevallen is, heeft ongetwijfeld te maken met de ontspannen, haast speelse, manier waarop Sandra deze ingewikkelde materie weet te behandelen.

Sandra heeft veel losgekregen en in gang gezet waar wij zelf niet de aandacht, tijd en moed voor hadden. ”

Floor Briede
Floor Briedé

Floor Briedé, Manager Pensioenen/Bestuurssecretaris:

“De keuze voor Sandra bleek een schot in de roos. De gesprekken die zij met onze bestuursleden heeft gevoerd, hebben veel opgeleverd. Doordat Sandra de ins en outs van onze wereld kent, was zij een uitstekende gesprekspartner voor onze bestuurders. Daarbij weet zij snel vertrouwen te wekken, zodat men zich gemakkelijk open opstelt.”

Sino Krijgsman is directeur Benelux van MFS Investment Management:

“Ik kan goed met Sandra sparren. Zij beschikt over een enorme kennis van het pensioenvak en staat middenin de markt. De combinatie van harde en zachte factoren is bij haar perfect in balans.” Sandra beschikt over een groot netwerk en weet op een hele natuurlijke manier mensen aan elkaar te verbinden.”

Harry Wesselman, Manager Pensioenfonds Johnson & Johnson:

“Inhoudelijk is Sandra zeer sterk. Dit combineert ze met een positieve instelling en een grote toewijding. Zij draait geen mooi standaardverhaal af, maar verdiept zich werkelijk in haar omgeving. Wij merkten dat ze ons echt op weg wilde helpen. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk.”

Back To Top