skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

Het programma is speciaal ontwikkeld voor mensen die actief zijn in de boardroom, zoals bestuurders, toezichthouders en medebeleidsbepalers van pensioenfondsen.

Pensioenfondsen staan doorlopend voor grote uitdagingen. Dat stelt hoge eisen aan de betreffende bestuurders en toezichthouders. Onmiskenbaar op het gebied van kennis. En zeker ook op het gebied van competenties en gedrag. Interactie en communicatie binnen het eigen orgaan en ook met andere organen en stakeholders zijn essentieel voor het effectief besturen van een pensioenfonds.

Hoe zorg je voor optimale interactie als de meningen verschillen? Of als de belangen ver uiteenlopen? Wat te doen bij conflicten? En hoe constructief feedback te geven?

Het programma ‘Effectief in de boardroom’ verhoogt jouw impact in gedrag, communicatie en persoonlijk leiderschap; het reikt je volop handvatten aan om effectiever te zijn in de boardroom. Dit doen we aan de hand van heldere modellen uit de Transactionele Analyse die we verbinden aan herkenbare situaties uit de praktijk.

Je wilt communiceren met impact?
Anderen beter mee krijgen in je oordeelsvorming?
Je kennis gemakkelijker voor het voetlicht krijgen?
Constructief feedback leren geven?

Neem dan deel aan het programma Effectief in de Boardroom en meld je aan via het inschrijfformulier.

 

 

 

 

Back To Top