skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

 

Het programma is speciaal ontwikkeld voor mensen die actief zijn in de boardroom, zoals bestuurders, toezichthouders en medebeleidsbepalers van pensioenfondsen.

Pensioenfondsen staan doorlopend voor grote uitdagingen. Dat stelt hoge eisen aan de betreffende bestuurders en toezichthouders. Onmiskenbaar op het gebied van kennis. En zeker ook op het gebied van competenties en gedrag. Interactie en communicatie binnen het eigen orgaan en ook met andere organen en stakeholders zijn essentieel voor het effectief besturen van een pensioenfonds.

Hoe zorg je voor optimale interactie als de meningen verschillen? Of als de belangen ver uiteenlopen? Wat te doen bij conflicten? En hoe constructief feedback te geven?

Het programma ‘Effectief in de boardroom’ verhoogt jouw impact in gedrag, communicatie en persoonlijk leiderschap. Het reikt je volop handvatten aan om effectiever te zijn in de boardroom. Dit doen we aan de hand van heldere modellen uit de Transactionele Analyse die we verbinden aan herkenbare situaties uit de praktijk.

Je wilt communiceren met impact?
Anderen beter mee krijgen in je oordeelsvorming?
Je kennis gemakkelijker voor het voetlicht krijgen?
Constructief feedback leren geven?

Neem dan deel aan het programma Effectief in de boardroom en meld je aan via het inschrijfformulier.

 

Ervaringen

Marco Louwerens, voorzitter bestuur Bpf Loodsen

De cursus heeft mij veel inzicht gegeven in mijn eigen functioneren en manier van communiceren. Vooral de non-verbale kant, en waar dat uiteindelijk vandaan komt. De mooie, veilige, sfeer binnen de kleine setting van de cursus groep, samen met de uitstekende leiding van Sandra, Nienke, Guurtje en de gastdocenten maken het tot een uiterst waardevolle beleving waarbij je enorm veel inzicht in je zelf krijgt. Wat je goed doet en waar je valkuilen liggen. Een aanrader voor iedere bestuurder die verder wil komen in zijn vakgebied.


Selma Smit, uitvoerend bestuurder Pensioenfonds KLM Cabine

Het programma Effectief in de boardroom heeft mij meer inzicht gegeven in mijn eigen functioneren en mijn eigen valkuilen. Door deze bewustwording, kan ik effectiever zijn. De opleiding is een aanrader omdat het gericht is op je persoonlijk inbreng en niet zozeer op de inhoud. Een dergelijke opleiding was er nog niet in de pensioenwereld. Het raakt je zachte kant maar het is niet zweverig; het is leuk dit te doen met collega’s uit de sector.


Sako Zeverijn, voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds ATOS

Het programma Effectief in de boardroom geeft je de tools en inzichten om jouw impact als bestuurder te vergroten en met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Voor mijzelf heeft het twee concrete resultaten opgeleverd, te weten 1) betere relaties en meer impact in het bestuur en 2) de effectiviteit van mijn communicatie met verschillende belanghebbenden, waaronder collega’s, stakeholders en uitvoerders is verbeterd. Het programma is een aanrader voor iedereen die zich persoonlijk en professioneel wil ontwikkelen. Door middel van feedback en coaching krijgen deelnemers meer inzicht in hun eigen stijl van leiderschap en hoe ze deze kunnen verbeteren. Dit kan leiden tot meer zelfvertrouwen en betere besluitvorming. Het vergoot je netwerk. Deelnemers ontmoeten andere professionals uit de sector, wat leidt tot nieuwe en waardevolle contacten.


Karin Bitter, manager Pensioenbeleid PFZW

Het programma Effectief in de boardroom bracht veel plezier. Het is een mooie afwisseling tussen theorie en toepassing in oefeningen. Het heeft mij inzicht in de effecten van gedrag in zakelijke relaties maar ook daarbuiten gebracht. Het zou mooi zijn als al onze medebestuurders en – toezichthouders ook deze opleiding zouden doen. Want hoe breder en bewuster wordt gewerkt aan een gezonde bestuurscultuur, hoe groter de winst in termen van efficiency en vooral ook het werkplezier zal zijn.


Jan-Hein van Kuijeren, senior investment manager Ahold Delhaize Pensioen

Het verschaft je inzicht in de mens achter de bestuurder.


Jessica Matelski, bestuurslid bij Bpf Foodservice

Het is heel nuttig om eens in de zoveel tijd stil te staan bij wat je drijft en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Sandra, Nienke en Guurtje vind ik heel prettige en kundige mensen die, samen met de andere docenten, een mooie omgeving creëren om dit te onderzoeken. Door de omvang van de groep en de wijze waarop het programma is ingestoken leer je ook veel van andere cursisten en is het naast een leerzaam ook een leuk traject.


Gijs Flameling, bestuurder

Ik heb het programma Effectief in de boardroom gevolgd in het kader van een inwerkprogramma als bestuurder met als doel om voorzitter te worden van een BPF. Dat voelde als een grote stap maar het programma heeft mij geholpen aan zelfinzicht, vertrouwen en tools. Kort na het programma werd ik als gevolg van een bijzondere situatie eerder dan verwacht actief als (plaatsvervangend) voorzitter. Dankzij Guurtje, Nienke en Sandra was ik klaar voor deze stap. Iedereen die zich wil ontwikkelen op menselijk vlak vindt bij Mens&Kennis een prettige omgeving om aan zichzelf te bouwen.


Krista Nauta, pensioenfondsbestuurder van twee grote bedrijfstakpensioenfondsen

Praktisch toepasbare modellen voor meer inzicht in mezelf, de ander en teams die mij echt effectiever maken in mijn leiderschap. We leven in een tijdperk van verandering. We kunnen dit alleen doormaken als we mensen in hun kracht zetten en vertrouwen geven. Dat is minstens zo belangrijk als een inhoudelijk goed beleid. Toch stoppen we in dit laatste vaak veel meer tijd.


Astrid Roelofs, manager bedrijfsvoering bestuursbureau, Het nederlandse pensioenfonds

Het heeft mij inzichten gegeven in mijn eigen handelen en in het handelen van anderen. Waarom reageer ik soms zoals ik doe? Hoe herken ik dit en kan ik het ook anders en effectiever doen? Het helpt ook om de ander beter te begrijpen en daarmee ook om effectiever te besturen dan wel leiding te geven. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van jezelf. De handvatten en inzichten die je in het programma worden aangereikt kun je op veel plekken inzetten. Zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Ook is het erg waardevol om op dit gebied te leren van de ervaringen van de andere deelnemers.


Mechteld Hendriks, voorzitter van de raad van toezicht van pensioenfonds DNB

Effectief in de boardroom heeft mij meer inzicht gegeven in mijn eigen gedrag en in het gedrag van anderen. Hierdoor ben ik mij meer bewust geworden wat er gebeurt in de ‘boardroom’ en hoe je hiermee om zou kunnen gaan. Ik zie toezicht houden als een vak waarbij het noodzakelijk is om inzicht te hebben in je eigen gedrag en het gedrag van anderen; deze opleiding heeft daar voor mij aan bijgedragen.


Margreet Teunissen, voorzitter van het bestuur van een BPF (POB)

Het programma heeft mij meer inzicht gegeven in vooral de non-verbale (gedrags)communicatie en het effect hiervan op anderen c.q. teams. Het is een mooie mix van ervaringsleren en kennisoverdracht en het helpt je effectiever te worden. Zelfreflectie helpt enorm om effectief te kunnen zijn in de omgang met anderen en om bijvoorbeeld tot besluitvorming te komen. Voor reflectie is diepgaande verdieping van onbewuste drijfveren en het onderzoek daarnaar van belang. Van jezelf en van de ander. Door je meer open te stellen worden tegenstellingen overbrugd die onoverbrugbaar leken.


Francis van Bergenhenegouwen, directeur bestuursbureau
Het nederlandse pensioenfonds

Effectief in de boardroom heeft mij zelfinzicht gegeven en inzicht op mijn eigen gedrag in de groep. In het dagelijks leven ben ik mij nu meer bewust van mijn eigen gedrag en dat van de mensen om mij heen. Het houdt je een spiegel voor en geeft handvatten hoe je dingen beter een plek kunt geven. Hierdoor creëer je los van emotie rust om naar het gedrag van jezelf en dat van anderen te kijken. De opleiding is een cadeautje voor jezelf.


Peter Borgdorff advies

Ik heb het programma gedaan in aanloop naar mijn pensionering gevolgd omdat ik benieuwd was of er nieuwe inzichten zijn, waarvan ik plezier kan hebben in mijn nieuwe rollen. Hoewel het programma een bevestiging was van wat ik als wist, kreeg ik door het theoretische kader van Effectief in de boardroom wel meer zicht op de werking van dingen. Het theoretisch beschouwen van de (gast)docenten gespiegeld tegen de ervaringen van de deelnemers was zeer waardevol. Bovendien maakt de persoonlijke betrokkenheid van Sandra, Nienke en Guurtje het echter dan wanneer je een afstandelijk docent hebt.
Als bestuurders zijn we allemaal erg druk maar het is goed om zo nu en dan afstand te nemen van je dagelijkse sores, te kijken naar jezelf, naar de situatie om vast te stellen of de dingen die je doet, echt zo handig zijn.


Monique van Heeswijk, bestuurder in een ondernemingspensioenfonds

Zelfinzicht; inzicht in mijn persoonlijke werkstijl, wat mijn behoeftes zijn en hoe ik mijn eigen stijl beter voor mij kan laten werken, dat heeft het mij gebracht. Daarnaast heeft het programma me nog eens bewust gemaakt van het feit dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen handelen. Dat ik, door zelf een eerste stap te zetten, verandering in gang kan zetten. Ik heb het recht, maar ook de plicht om mijn plaats in te nemen. Alleen dan kan ik, en daarmee ook mijn bestuur, optimaal functioneren. Besturen is deze verantwoordelijkheid nemen. Het programma heeft daarnaast ook een geweldige intervisie groep opgeleverd. Een groep waarin openheid en vertrouwen heerst. Waar mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. De intensieve bijeenkomsten, geleid door een bijzonder vakkundig en professioneel team, leidde tot het inzicht en besef dat we als groep behoefte hadden elkaar te blijven zien om zodoende elkaar te kunnen blijven motiveren en de inzichten en handvatten die we tijdens het programma hadden gekregen levend te houden en verder uit te breiden onder begeleiding van Mens & Kennis.
Naast het verkrijgen van een beter zelfinzicht geeft het programma je ook de tools om je eigen stijl voor je te laten werken en de samenwerking met anderen te verbeteren. Het vergroot het bewustzijn van de rol die je, al dan niet bewust, inneemt in je dagelijks functioneren en in de interactie met anderen. Inzicht hebben in je eigen rol en de rol van anderen is de basis om inzicht te krijgen in de bestuurlijke effectiviteit van jezelf en je organisatie en de eerste stap op weg naar perspectief en verhoging van de bestuurlijke effectiviteit.


Edwin Zondag, directeur pensioenfonds Notariaat

Het programma heeft mij inzicht gegeven in hoe jezelf bent en wat voor invloed dat heeft of kan hebben op andere mensen waarmee je in gesprek bent.
Het is goed om uit jezelf te stappen en te kijken hoe andere mensen in elkaar zitten. Maar ook om te zien wat jouw acteren met anderen doet.


Mila Hoekstra, bestuurder van Het nederlandse pensioenfonds

Effectief in de boardroom heeft mij meer inzicht in de board room dynamics gebracht. Door het vergroten van inzicht in processen en menselijk gedrag heb ik meer handvatten om bij te dragen aan effectief besturen. Besturen en toezichthouden is een vak. Het gaat niet alleen om inhoudelijke deskundigheid maar ook om de competenties. Op een heel aansprekende manier hebben we geleerd over en geoefend met het feit dat ‘It is not (only) what you do, but the way that you do it!’.


Joris van Basten Batenburg, bestuurder pensioenfonds

Het programma Effectief in de boardroom heeft mij inzicht gegeven in mijn eigen handelen en dat van anderen. Door dit inzicht kunnen vergaderingen makkelijker verlopen en besluiten beter worden.


Jacqueline Verhulst, toezichthouder pensioenfonds

Het programma Effectief in de boardroom is een intensief programma waarin je aan de slag gaat met jezelf. Met de andere deelnemers ga je aan de hand van theoretische modellen in op praktijkervaringen en diep je persoonlijke maar ook zakelijke vraagstukken uit. De theoretische informatie die we tijdens het programma aangereikt krijgen, laat me in het dagelijks leven dingen op een andere manier zien dan voorheen. Externe deskundigen maken gedurende het programma de theorie levendig. Maar met name de interactie met de andere deelnemers maakt dat deelname aan het programma zeer waardevol is. Wat zijn er veel verschillende mensen en inzichten en wat kan de buitenkant van de binnenkant verschillen! Na een aantal dagen intensief met elkaar werken is het bijzonder om te zien hoe de dames van M&K in staat zijn een groep van zeer diverse mensen tot een hechte groep te maken die na het programma graag met elkaar samenkomt om het programma een vervolg te geven in de vorm van begeleide intervisiebijeenkomsten.

Het programma geeft inzicht in jezelf en heeft mij ook een meer open blik gegeven naar de ander. In mijn rol als toezichthouder is dat een waardevolle ontwikkeling die ik andere professionals in de pensioenwereld ook gun!


André van Vliet, bestuurslid Het nederlandse pensioenfonds

Het programma Effectief in de Boardroom heeft mij meer inzicht gebracht in waar mensen allemaal door beïnvloed worden in hoe ze dagelijks met elkaar omgaan. Iedereen draagt een enorme bagage met zich mee, en we zijn allemaal een stuk minder rationeel / professioneel dan we wel eens denken. Dit programma heeft mij geholpen meer naar de mens achter zijn/haar rol te kijken. Ik heb mezelf beter leren kennen en snap weer een stukje beter wanneer mijn eigen gedrag wel / niet effectief is. In de eerste dag werd al een hele hechte en veilige groep gecreëerd, waardoor we veel met elkaar hebben kunnen delen en van elkaar hebben kunnen leren. Het smaakt naar meer.


 

 

Back To Top