skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

Wij informeren u graag over ons privacy-beleid. Wij behandelen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorgen er ook voor dat deze goed beveiligd zijn. Ons beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie zijn wij
Mens&Kennis is een adviesbureau dat zich richt op de mens achter de professional in de financiële sector, de woningcorporatiesector, de onderwijssector en de zorgsector.
Wij zijn gehuisvest aan de Koninginnegracht 9, 2514 AB in Den Haag of online www.mnks.nl. Voor vragen rondom privacy kunt u contact met ons opnemen via info@mnks.nl.

Technische informatie en cookies
U kunt onze website (www.mnks.nl) bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons door te geven. Onze website gebruikt geen cookies.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?
Ter voorbereiding op assessments en trainingen voor het toetsingsgesprek met de externe toezichthouder hebben wij uw persoonsgegevens nodig en uiteraard vragen we deze dan bij u op. Naar aanleiding van een assessment of training voor het toetsingsgesprek met de externe toezichthouder maakt Mens&Kennis een rapportage met daarin opgenomen de bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Deze rapportage wordt aan u verstuurd. Het is aan uzelf om deze rapportage al dan niet met derden te delen. In het geval van assessments waarbij gebruik gemaakt wordt van externe assessmentmethodieken, maken de gegenereerde profielen deel uit van de rapportage.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens, gegenereerde profielen en rapportages?
Uw persoonsgegevens en de rapportage van een assessment (inclusief gegenereerd profiel) of training voor het toetsingsgesprek zal Mens&Kennis uiterlijk drie maanden na het versturen ervan verwijderen uit haar database en mail. Dit geldt ook voor gegenereerde kleurenprofielen en teamwielen ten behoeve van teambuilding.

Beveiliging
Mens&Kennis doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens.

Vragen, opmerkingen, klachten, (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mens&Kennis, dan kunt u per email contact opnemen via info@mnks.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 070 – 3380650.

Wijzigingen
Mens&Kennis kan van tijd tot tijd haar Privacy statement vernieuwen. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Mens&Kennis. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Back To Top