René Bastian

René Bastian stelt zich voor

Mijn aandachtsgebieden zijn governance en mediation. Ik ben jurist en breng ruim 10 jaar ervaring mee als directeur van de Unie van Beroepspensioenfondsen en bij de Pensioenfederatie.

Ik heb ook een ruime bestuurlijke ervaring, onder andere als bestuurder van het Pensioenregister. Ik ben intern toezichthouder bij diverse pensioenfondsen, geef pensioenopleidingen en adviseer over de effectiviteit van de governance buiten de pensioensector vanuit het adviesbureau Governance Check.

Als registermediator richt ik mij met name op geschillen in de bestuurlijke context, dus zowel binnen een bestuur als tussen een bestuur en zijn omgeving.

>Download hier mijn CV 

Zie ook:

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...