Online toetsen

vogels

Online toets Niveau A (pensioensector)

De geschiktheidstoets is een digitale toets waarmee we de parate kennis van de zeven deskundigheidsgebieden van de kandidaat op niveau A meten. Het gaat om de parate kennis dus ook de factor tijd speelt bij deze toets een rol: de kandidaat moet de toets afronden binnen een tijdsbestek van twee uur.

  Maak de online toets  
Inlognaam en wachtwoord verkrijgt u na aanmelding.

Neem voor het aanvragen van de toets óf voor meer informatie contact met ons op.

 

Online kennistoets voor VO-leden (pensioensector)

Alhoewel er geen officiële richtlijnen bestaan voor de deskundigheid van VO-leden, ervaren zij het als hinderlijk wanneer zij over onvoldoende kennis beschikken. Daarom biedt Mens&Kennis een kennistoets aan, speciaal ontwikkeld voor VO-leden.

Maak de VO-kennistoets
Inlognaam en wachtwoord verkrijgt u na aanmelding.

Neem voor het aanvragen van de toets óf voor meer informatie contact met ons op.

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...