Mediation

roeien

Mediation is een wijze van geschil-oplossing. De werkvorm kan – als dat nodig is – deel uitmaken van een zelfevaluatie. Hij wijkt af van rechtspraak omdat partijen samen de oplossing construeren onder leiding van een mediator. Mediation heeft een korte doorlooptijd en is toekomstgericht, zodat de partijen weer samen door één deur kunnen. Hierdoor is de werkvorm zeer geschikt om in te zetten als er sprake is van een geschil binnen een team of tussen teams.

Hoe werkt mediation?

Globaal kent een mediationproces de volgende fasering:

 • intake: wie zijn de partijen, wat is er aan de hand en is er commitment voor mediation
 • verkenning: wat houdt partijen verdeeld, afbouw van spanning en expliciteren van aspecten en belangen
 • onderhandeling: samen de oplossing bouwen met inachtneming van ieders belang
 • afronding: toetsen van oplossing en vastlegging ervan


Randvoorwaarden

Mediation gebeurt binnen de volgende kaders, die door partijen expliciet geaccepteerd moeten worden:

 • vrijwilligheid: ieder neemt deel op basis van vrijwilligheid, omdat hij dat wil en zolang hij dat wil
 • commitment: partijen committeren zich eraan in overleg te proberen het geschil op te lossen
 • openheid: alle relevante informatie komt op tafel
 • geheimhouding: wat tijdens mediation besproken wordt, blijft binnenskamers en wordt niet gedeeld
 • mediator: is er voor beide partijen en is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig
 • exclusief: tijdens een lopende mediation wordt geen juridische procedure gevoerd
 • één-op-één: indien het proces dat vraagt kan de mediator partijen apart nemen

 

Mens&Kennis onderzoekt graag samen met u of mediation de oplossing is voor uw vraagstuk.

 

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...