Tjandra Onken, meerdanManagement

Tjandra Onken
Tjandra Onken

“Bij de start als zelfstandig ondernemer heb ik aan het coachen door Sandra heel veel gehad. Zo heeft zij mij geholpen met aanscherpen van het businessplan en heb ik helder voor ogen gekregen welke producten ik aan wil bieden. Ook bij het profileren van mijn bedrijf heb ik profijt van de adviezen van Sandra gehad. Zij weet als geen ander hoe je acquisitie moet voeren en dan met name via netwerken. Ze is een kei en brengt graag haar kennis over.
Sandra is een warme persoonlijkheid en dat is ze ook in haar werk. Als ik haar kort zou moeten typeren, zou ik haar een ‘warme professional’ noemen. In haar benadering combineert ze twee elementen: ze brengt vakkennis in en heeft tegelijkertijd veel oog voor de mens en de menselijke kant van de zaak. Dat is haar kracht. Met deze werkstijl valt ze ook op in de financiële wereld. Het is niet óf-óf bij Sandra, maar én-én. Niet alleen mensgericht en beschouwend, maar ook rationeel en met kennis van zaken.

Haar werkstijl spreekt bijvoorbeeld ook aan bij mensen die op bestuursniveau werken. Ze is ontwapenend en heeft gevoel voor de politieke krachtenvelden die op dat niveau kunnen spelen. Deze categorie moet je niet directief benaderen. Of ze nu één persoon coacht of dat het gaat om een veranderingstraject bij een groep, mensen voelen zich snel op hun gemak bij haar. Ze zit er niet bovenop, maar geeft de nodige ruimte en daarmee gelegenheid om op een andere manier naar zaken en zichzelf te kijken.”

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...