Eugène van Halder: Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

“Met behulp van vragenlijsten, interviews en een workshop is onderzocht wat het kennisniveau is van ieder bestuurslid en hoe zich dat verhoudt binnen het gehele bestuur. Hierdoor hebben wij ook duidelijk gekregen op welke deskundigheidsgebieden hiaten zijn of meer kennisontwikkeling nodig is.

Eén van de elementen waar ik erg enthousiast over ben, is de grondige voorbereiding die vooraf ging aan de workshop. Sandra heeft ieder bestuurslid persoonlijk zeer uitgebreid geïnterviewd. Hierdoor kreeg ze een goed beeld van het niveau van het bestuurslid en van zijn functioneren binnen het bestuur. Daarnaast kon ze een inschatting maken hoe wij als groep het beste tot resultaten kunnen komen. Alle energie die Sandra in de gesprekken heeft gestoken, heeft ons veel opgeleverd. Door dit uitgebreide voorwerk konden we gelijk aan de slag in de workshop en hebben we in één dag tijd veel bereikt.

De workshop was al direct enthousiasmerend. We startten met een voorstelrondje waarin je collega’s probeerde te herkennen aan de hand van uitspraken die zij over zichzelf gedaan hadden. Dit brak meteen het ijs en zorgde voor een ontspannen sfeer de rest van de dag. Sandra weet goed een klimaat van vertrouwen te scheppen en op de juiste momenten daar persoonlijke elementen bij te betrekken. Waar het nodig is, stuurt zij lichtjes bij. Voelden sommige mensen vooraf nog wat schroom om zichzelf voor de groep te etaleren, op de dag zelf was daar niets meer van te merken. Niemand had er dan ook problemen mee om met zijn ambitieniveau voor de dag te komen. Het verliep allemaal heel plezierig en losjes, terwijl het toch voor iedereen duidelijk was dat het naar een serieus einddoel leidde.

Sandra heeft veel losgekregen en in gang gezet waar wij zelf niet de aandacht, tijd en moed voor hadden. We zijn met het traject al een eind op weg. Ook bij het laatste stukje hebben we Sandra gevraagd ons te helpen zodat we binnenkort een deskundigheidsplan op tafel kunnen leggen dat DNB-proof is.”

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...