Paul Boerboom, algemeen directeur

Paul Boerboom, algemeen directeur:
Avida International is een onafhankelijk management- en organisatieadviesbureau voor pensioenfondsen. Mens&Kennis heeft een partnerschap met Avida. Als teamlid heeft Sandra onder meer meegewerkt in reorganisatietrajecten en in projecten waar inrichting van het risico- en vermogensbeheer centraal stond.
Avida International is een onafhankelijk management- en organisatieadviesbureau voor pensioenfondsen. Mens&Kennis heeft een partnerschap met Avida. Als teamlid heeft Sandra onder meer meegewerkt in reorganisatietrajecten en in projecten waar inrichting van het risico- en vermogensbeheer centraal stond.
Paul Boerboom, algemeen directeur

“Eén van de uitgangspunten van Avida International is dat we in onze werkwijze de harde, zakelijke elementen proberen te combineren met de zachte, menselijke factoren. Afhankelijk van het project proberen we altijd een team samen te stellen waarin men elkaar aanvult. Bij opdrachten waarin de menselijke dynamiek een belangrijke rol kan spelen, vragen we graag Sandra erbij.

In reorganisatietrajecten kun je met honderd procent zekerheid stellen dat je, in de loop van het proces, fricties tegenkomt die vooral te maken hebben met mensen. Sandra is een meester in het vroegtijdig signaleren van dergelijke knelpunten en kan daar vervolgens handen en voeten aan geven zodat het werkbaar wordt. Het is waardevol om zo’n iemand in je team te hebben. Zij kan zich goed inleven in de standpunten en belangen van de verschillende bestuursleden, maar ziet ook hoe een bestuur als team functioneert en wat de invloed daarvan is op de organisatie. Dat weet ze goed terug te koppelen en zij slecht daarmee barrières die veranderingen in de weg staan. In praktische zin kan dat een mandaat voor de werkgroep betekenen om écht zaken te veranderen. Of ze denkt mee met een bestuurder hoe hij zijn verantwoordelijkheden op kan pakken.

Ik noem Sandra ook wel eens ‘streetwise’. Door haar jarenlange ervaring is zij gepokt en gemazeld in het vak. Zij weet wat er leeft op de werkvloer, maar vindt ook gemakkelijk aansluiting bij het management. Ze kan met lastige situaties op verschillende niveaus overweg en zorgen voor verbinding tussen de partijen.”
Wendy de Jong, partner

“Ik heb met Sandra samengewerkt bij een opdracht waarin Sandra de projectmanager was. Bij Avida hebben we allemaal een verschillende achtergrond en bij dit project was haar professionele kennis van projectmanagement de insteek.
In de rol van projectmanager is Sandra praktisch en to the point. Ze bewaakt de deadlines, ziet erop toe dat afspraken nagekomen worden en houdt goed in de gaten dat iedereen tot zijn recht komt in het project. In dit project werd ernaar gestreefd om tot unanieme besluiten te komen. Maar zoveel mensen, zoveel meningen en dan is het prettig als er iemand is als Sandra die voor de juiste condities zorgt waarin mensen tot overeenstemming kunnen komen. Het valt op hoe gauw Sandra een ‘feel good’ sfeer weet te creëren. En als mensen zich op hun gemak voelen, ontstaat er vertrouwen en kom je snel tot de kern van de zaak.” Sandra is een warme persoonlijkheid en dat is ze ook in haar werk. Als ik haar kort zou moeten typeren, zou ik haar een ‘warme professional’ noemen. In haar benadering combineert ze twee elementen: ze brengt vakkennis in en heeft tegelijkertijd veel oog voor de mens en de menselijke kant van de zaak. Dat is haar kracht. Met deze werkstijl valt ze ook op in de financiële wereld. Het is niet óf-óf bij Sandra, maar én-én. Niet alleen mensgericht en beschouwend, maar ook rationeel en met kennis van zaken.

Haar werkstijl spreekt bijvoorbeeld ook aan bij mensen die op bestuursniveau werken. Ze is ontwapenend en heeft gevoel voor de politieke krachtenvelden die op dat niveau kunnen spelen. Deze categorie moet je niet directief benaderen. Of ze nu één persoon coacht of dat het gaat om een veranderingstraject bij een groep, mensen voelen zich snel op hun gemak bij haar. Ze zit er niet bovenop, maar geeft de nodige ruimte en daarmee gelegenheid om op een andere manier naar zaken en zichzelf te kijken.”

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...