Jørgen Nielsen, Hr Manager Alliance Healthcare Nederland

Sandra is een coach die problemen haarscherp kan analyseren. Ze confronteert mensen met hun blinde vlekken op een respectvolle, maar wel vasthoudende manier. Sandra is een coach die intuïtief snel bij mensen de knelpunten ontdekt en overziet wat de gevolgen daarvan zijn in de interactie met anderen op hun eigen effectiviteit of welbevinden.

Jørgen Nielsen, werkzaam bij Alliance Healthcare Nederland, is als HR manager verantwoordelijk voor Alliance apotheek, waar ca 1.100 mensen werkzaam zijn. Vanuit zijn rol is hij regelmatig betrokken bij het zoeken naar een geschikte coach en bij het maken van afspraken over het coachingtraject. ‘Sandra is een coach die intuïtief snel bij mensen de knelpunten ontdekt en overziet wat de gevolgen daarvan zijn in de interactie met anderen’.

“De thema’s waarvoor ik als HR manager de hulp van een coach vraag, zijn divers. Het doel kan probleemoplossend zijn, bijvoorbeeld bij werknemers die vastlopen, verminderd functioneren, overbelast zijn of als er een arbeidsconflict dreigt. De vraag om coaching kan ook ontwikkelingsgericht zijn, denk aan iemand die een zwaardere klus te doen krijgt. Soms wordt een coach ingezet als professionele ondersteuning bij een management development traject.

Voor het overbrengen van vakkenkennis en delen van ervaringen kun je intern nog wel eens mensen koppelen. Maar vaak zijn het kwesties waarbij vertrouwelijkheid een belangrijk argument is om buiten de organisatie een coach te zoeken. Mensen moeten zich vrij voelen om de dingen te bespreken waar ze tegenaan lopen. Daarnaast, coachen is niet iets wat je erbij doet, maar vraagt bepaalde vaardigheden.

Bij het coachen in persoonlijk functioneren is inhoudelijke kennis van het werkveld van degene die gecoacht wordt niet echt nodig. Deze vraagstukken zijn generiek van aard. Wat is voor die persoon belangrijk en hoe gaat hij daar in contact met anderen mee om? Daar gaat het om! Sandra is een coach die problemen haarscherp kan analyseren. Ze heeft daar veel feeling voor, iets waar ze overigens zelf bescheiden over is. Ze confronteert mensen met hun blinde vlekken op een respectvolle, maar wel vasthoudende manier. Sandra heeft een prettige manier van doorvragen en aansporen. Sandra is een coach die intuïtief snel bij mensen de knelpunten ontdekt en overziet wat de gevolgen daarvan zijn in de interactie met anderen op hun eigen effectiviteit of welbevinden.

Soms is het een voordeel als de coach inhoudelijke kennis heeft van het werkveld. Op de hoogte zijn van het vakjargon en de dynamiek in de branche kan de coach helpen bij een persoonlijke ‘klik’. Sandra heeft dat goed weten te benutten bij de opdrachten die ze gedaan heeft op het gebied van deskundigheidsbevordering en samenwerking binnen teams en besturen.

Ik heb enorme bewondering voor de wijze waarop Sandra haar carrière heeft opgebouwd. Ze kent de ontwikkelingsstappen en de lastige en mooie kanten die daarbij horen. Ik denk dat deze ervaringen er ook aan bijdragen dat ze als coach over zoveel empatisch vermogen beschikt.”

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...