Floor Briedé, Manager Pensioenen/Bestuurssecretaris

Floor Briede
Floor Briedé

PME is het pensioenfonds van de Metalektro. Het fonds beheert circa 20 miljard euro aan pensioenvermogen en werkt voor meer dan 1.200 bedrijven en bijna 160.000 werknemers in de Metalektro. Zo’n 145.000 gepensioneerden krijgen maandelijks een uitkering van PME. Floor Briedé is manager pensioenen en tevens bestuurssecretaris.

“Deskundigheidsbevordering en verdere professionalisering zijn belangrijke issues in de pensioensector. Niet alleen de wetgever stimuleert dit; ook pensioenfondsen stellen steeds hogere eisen aan zichzelf. Ook bij PME wilde het bestuur een beter beeld krijgen van de eigen deskundigheid en het functioneren. Maar waar moet je beginnen? De pensioenkoepels hadden aanbevolen om te starten met een 0-meting om het huidig niveau van bestuursleden te bepalen, als basis voor een opleidingsbeleid en –plan. De bestaande methodiek voor de 0-meting vonden wij echter te beperkt, omdat deze met name toetst op kennis. Het bestuur van PME wilde een breed inzicht krijgen in de deskundigheid. Niet alleen op het gebied van kennis, maar ook van zaken als inzicht, oordeelsvorming en bestuurlijke vaardigheden.”

“Intern ontbrak het ons aan expertise en vooral tijd om dit proces vorm te geven. Toen bedacht ik me dat Sandra hierbij wel een rol zou kunnen spelen. Ik had nog nooit met Sandra gewerkt, maar wist dat zij als een deskundige wordt beschouwd in de pensioensector en kende haar als een open, aimabel mens.”

“De keuze voor Sandra bleek een schot in de roos. De gesprekken die zij met de bestuursleden van PME heeft gevoerd, hebben veel opgeleverd. Doordat Sandra de ins en outs van onze wereld kent, was zij een uitstekende gesprekspartner voor onze bestuurders. Daarbij weet zij snel vertrouwen te wekken, zodat men zich gemakkelijk open opstelt en de gesprekken in het algemeen als zinvol en plezierig ervaart. Even van de rijdende trein af om te reflecteren op het eigen functioneren. De analyse die Sandra heeft opgesteld naar aanleiding van de gesprekken was helder en herkenbaar en een goede voedingsbodem voor verdere professionalisering.”

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...