Teambuilding

hands

Wat is teambuilding?

Met teambuilding wordt de kracht en potentie van ieder teamlid zichtbaar. Door het optimaal inzetten hiervan wordt een maximaal rendement behaald uit het team hetgeen het plezier in de samenwerking binnen het team vergroot.

Waarom teambuilding?

De uitdagingen en problematiek waar bestuurders, toezichthouders en professionals in de financiële- en woningcorporatiesector mee te maken hebben zijn groot. Teambuilding is een middel om de effectiviteit en de onderlinge binding van een team te versterken.

Waarom Insights Discovery?

Mens&Kennis is geaccrediteerd om met de Insights Discovery-methodiek teameffectiviteit te meten en te bevorderen. De methodiek, die is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een eenvoudige kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling te bevorderen. De methodiek is waardevrij.

Hoe werkt Insights Discovery?

De basis van de Insights Discovery-methodiek is een eenvoudig model met vier kwadranten (vertaald in vier kleuren), die mensen en hun voorkeursgedrag tot uitdrukking brengen.

Iedere persoon laat in zijn functioneren de vier kleuren zien. Door persoonlijke voorkeuren zijn bepaalde kleuren sterker vertegenwoordigd. Doordat we teamleden bewust maken van hun eigen stijl en het effect daarvan op hun teamleden, stellen we hen in staat om efficiënter samen te werken.
Aan de hand van dit model krijgt een team direct inzicht in zijn eigen kracht en eventuele ontwikkelpunten (IST). Vervolgens bepalen we met het team de gewenste situatie (SOLL).
Voor een meer gedetailleerde beschrijving kunt u hier de informatiebrochure-teambuilding downloaden.

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...