skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

Mens&Kennis en het coronavirus

Als gevolg van het coronavirus werken wij vanuit huis en voeren gesprekken via telefoon of
een digitaal platform. Onze ervaring leert dat dit uitstekend werkt en inmiddels ook breed
geaccepteerd is. Onze dienstverlening kan dus grotendeels doorgaan! Dit betekent dat DNBtrainingen voor toetsingsgesprekken via een digitaal platform kunnen plaatsvinden evenals
het uitvoeren van assessments en het faciliteren van zelfevaluaties en teammeetings.

Wij volgen de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend. Mochten de richtlijnen
van het RIVM en de Rijksoverheid veranderen, dan passen we onze maatregelen daar in de
komende weken waar nodig op aan.

Veel sterkte en gezondheid gewenst de komende periode!

Mens&Kennis

Sandra Smits             06 – 5755 9308
Guurtje Wolters        06 – 3017 8585
Nienke Platenburg   06 – 1325 1227

Back To Top