skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

roeien

 

Waarom een Boardroom Dynamics-workshop?

Gedrag en cultuur hebben invloed op de financiële prestaties, integriteit en reputatie van instellingen, en daarmee op het vertrouwen in de financiële sector. Boardroom Dynamics is daarmee in veel bestuurskamers een actueel onderwerp en speerpunt van de toezichthouder DNB.

Wat is een goede Boardroom Dynamics-workshop?

Uit het DNB-toezicht op gedrag & cultuur blijkt dat de bestuurders en commissarissen doorgaans niet bewust sturen op de menselijke aspecten die bepalend zijn voor het succes en de effectiviteit van de organisatie. Zij zijn in hun functioneren vaak alleen taak­- of inhoudelijk gericht en werken vanuit hun inhoudelijke expertise. Vanuit de inhoud proberen bestuurders en commissarissen de beste resultaten te behalen.
Een goede Boardroom Dynamics-workshop biedt handvatten om gedrag in bestuurs- en RvC-kamers effectief te organiseren. Een goede basisworkshop reikt tools aan om te reflecteren op het eigen gedrag, leiderschap, de onderlinge samenwerking en besluitvormingswijze.

Onze aanpak in de Boardroom Dynamics-workshop

In dit programma laten we deelnemers op een veilige manier reflecteren op het eigen handelen binnen de boardroom. We reiken deelnemers eenvoudige tools aan om inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillend gedrag en in hoe je op constructieve wijze met elkaar kunt communiceren. Het programma is interactief, waarbij we gebruik maken van casuïstiek in de boardroom.

Leerdoelen van de Boardroom Dynamics-workshop zijn:

  • Inzicht in het eigen gedrag: wat zet een ieder effectief in en welk gedrag is ineffectief?
  • Communicatie: wanneer is de interactie constructief dan wel destructief?
  • Hoe geef je elkaar op een goede manier feedback en hoe houd je tegelijkertijd de ander en jezelf oké?
  • Hoe om te gaan met conflicten
  • Echt luisteren naar de ander

Doelgroep: besturen, intern toezicht (RvT’s / RvC’s), verantwoordingsorganen, belanghebbendenorganen, directieteams en bestuursbureau’s.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Back To Top