Boardroom Dynamics Training

roeien

 

Waarom een Boardroom Dynamics-training?

Gedrag en cultuur hebben invloed op de financiële prestaties, integriteit en reputatie van instellingen, en daarmee op het vertrouwen in de financiële sector. Boardroom Dynamics is daarmee in veel bestuurskamers een actueel onderwerp en speerpunt van de toezichthouder DNB. In 2011 en 2012 heeft DNB onderzoeken uitgevoerd naar gedrag bij in totaal dertig banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Het gedrag aan de top van de organisatie stond centraal: bestuurders en commissarissen. Gekeken is naar leiderschap, besluitvorming, (interne en externe) communicatie en groepsdynamiek. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn verschenen in het rapport Leading By Example. Het rapport geeft een generiek beeld van de resultaten, maar ook voorbeelden van ‘goed’ gedrag.

Wat is een goede Boardroom Dynamics-training?

Uit het DNB-toezicht op gedrag & cultuur blijkt dat de bestuurders en commissarissen doorgaans niet bewust sturen op de menselijke aspecten die bepalend zijn voor het succes en de effectiviteit van de organisatie. Zij zijn in hun functioneren vaak alleen taak­- of inhoudelijk gericht en werken vanuit hun inhoudelijke expertise. Vanuit de inhoud proberen bestuurders en commissarissen de beste resultaten te behalen.
Een goede Boardroom Dynamics-training biedt handvatten om gedrag in bestuurs- en RvC-kamers effectief te organiseren. Een goede basistraining reikt tools aan om te reflecteren op het eigen gedrag, leiderschap, de onderlinge samenwerking en besluitvormingswijze.

Onze aanpak in de Boardroom Dynamics-training

In dit programma laten we deelnemers op een veilige manier reflecteren op het eigen handelen binnen de boardroom. We reiken deelnemers eenvoudige tools aan om inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillend gedrag en in hoe je op constructieve wijze met elkaar kunt communiceren. Het programma is interactief, waarbij we gebruik maken van casuïstiek in de boardroom.

Leerdoelen van het Boardroom Dynamics-programma zijn:

  • Inzicht in het eigen gedrag: wat zet een ieder effectief in en welk gedrag is ineffectief?
  • Communicatie: wanneer is de interactie constructief dan wel destructief?
  • Hoe geef je elkaar op een goede manier feedback en hoe houd je tegelijkertijd de ander en jezelf oké?
  • Hoe om te gaan met conflicten
  • Echt luisteren naar de ander

Doelgroep: besturen, intern toezicht (RvT’s / RvC’s), verantwoordingsorganen, belanghebbendenorganen, directieteams en bestuursbureau’s.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...