skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

roeien

Waarom een Fit-en-Propertraining?

Een beoordeling van geschiktheid door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) vindt plaats bij elke (her)benoeming van een bestuurder en intern toezichthouder in een woningcorporatie. Zowel voor de corporatie als voor de kandidaat is het van belang dat het Aw-toetsingsgesprek resulteert in een positieve zienswijze.

Aw Fit-en-Propertraining

Samen met de kandidaat bereiden we het toetsingsgesprek bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor. Het doel van deze training is om (kandidaat-)bestuurders en / of intern toezichthouders bij de Aw goed beslagen ten ijs te laten komen. Tijdens een generale repetitie van het toetsingsgesprek toetsen we de deskundigheid, competenties en het professioneel gedrag van de kandidaat. De documenten die de Aw heeft ontvangen in het kader van de voordracht dienen daarbij als basis, evenals de relevante woningcorporatiespecifieke informatie. Aan de hand van de generale repetitie reiken we de kandidaat aanbevelingen en handvatten aan om effectief het gesprek met de Aw in te gaan.

Aw Fit-en-Propertraining in combinatie met een persoonlijkheidsonderzoek
Om de kandidaat zowel voor te bereiden op het toetsingsgesprek bij de Aw als inzicht te geven in mogelijke ontwikkelpunten voor de nieuwe rol in het bestuur of in het toezichthoudende orgaan, voegen wij nog een competentie- en drijfverenonderzoek toe. Hiermee bieden we de kandidaat inzichten in de eigen stijl van besturen: kwaliteiten, competenties, aandachtspunten en valkuilen binnen en buiten de eigen comfortzone komen daarbij aan bod. Verder bevat deze variant alle elementen van de Fit-en-Propertraining.

Wij maken naast onze expertise op het gebied van assessments ook gebruik van onze jarenlange ervaring en kennis van de financiële sector.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Back To Top