skip to Main Content
Tel: 070 3380650 info@mnks.nl

Waarom een geschiktheidstraining?

Zowel voor de instelling als voor de kandidaat is het van belang dat het AFM-toetsingsgesprek resulteert in een positief oordeel.

AFM-geschiktheidstraining

Samen met de kandidaat bereiden we het toetsingsgesprek bij de AFM voor. Het doel van deze training bij Mens&Kennis is om (kandidaat) bestuurders en / of intern toezichthouders bij de AFM goed beslagen ten ijs te laten komen. Tijdens een generale repetitie van het toetsingsgesprek toetsen we de deskundigheid, competenties en het professioneel gedrag van de kandidaat. De documenten die de AFM heeft ontvangen in het kader van de voordracht dienen daarbij als basis evenals de relevante fondsspecifieke informatie. Aan de hand van de generale repetitie reiken we de kandidaat aanbevelingen en handvatten aan om effectief het gesprek met de AFM in te gaan.

AFM-geschiktheidstraining in combinatie met een persoonlijkheidsonderzoek

Om de kandidaat zowel voor te bereiden op het toetsingsgesprek met de AFM als inzicht te geven in mogelijke ontwikkelpunten voor de nieuwe rol in het bestuur of in het toezichthoudende orgaan, voegen wij nog een competentie- en drijfverenonderzoek toe. Hiermee bieden we de kandidaat inzichten in de eigen stijl van besturen: kwaliteiten, competenties, aandachtspunten en valkuilen binnen en buiten de eigen comfortzone komen daarbij aan bod. Verder bevat deze variant alle elementen van de geschiktheidstraining.

Wij maken naast onze expertise op het gebied van assessments ook gebruik van onze jarenlange ervaring en kennis van de financiële sector.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

 

Back To Top