Visie

Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. Mens&Kennis helpt mensen om zich bewust te worden van hun kracht, competenties en vaardigheden. Daardoor voelen zij zich sterker en zelfbewuster. In groepsverband leidt dit tot een team waarin plezieriger en effectiever wordt samengewerkt, met ruimte voor de uniciteit van elk individu.

“Mensen en kennis staan niet los van elkaar. Waar die twee in balans zijn, ontstaat kracht.”

Mens&Kennis beschikt over een diepgaande kennis van de financiële sector, waaronder pensioenfondsen, vermogensbeheerders, uitvoeringsorganisaties, verzekeraars en banken. We hebben deze kennis opgebouwd in meer dan twintig jaar. Daardoor weten we wat er speelt binnen de sector. Sinds de introductie van de nieuwe woningwet op 1 juli 2015 passen wij onze opgebouwde ervaring ook toe op woningcorporaties. We begrijpen waar professionals, bestuurders en toezichthouders in deze sectoren mee te maken hebben. Het in balans brengen van de ‘harde’ kant – kennis en inhoud – met de ‘zachte’ kant – de mens achter de professional – is vaak een uitdaging. Juist het vinden van die balans kan veel opleveren voor de persoon zelf en voor zijn functioneren in de organisatie.

 

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...