Sandra Smits

Sandra Smits stelt zich voor

Sinds 1987 ben ik werkzaam binnen de financiële sector en sindsdien heb ik diepgaande sectorkennis opgebouwd. Ik begrijp de agenda van de pensioenbesturen en vooral ook de mens achter de bestuurder. Tegelijkertijd snap ik de interactie bezien vanuit de pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder.
Voorheen was ik werkzaam bij o.a. Robeco in verschillende functies en bij KPMG als voorzitter van de branchegroep Fund & Asset Management. Hier heb ik mij onder andere bezig gehouden met governance, risk management en het begeleiden van fiduciaire aanbestedingen.

Met Mens&Kennis heb ik mij in de afgelopen jaren gespecialiseerd in vraagstukken rondom geschiktheid, gedrag, samenwerken, (zelf)evaluaties en verhogen van persoonlijke- en teameffectiviteit.

Daarnaast ben ik lid van de RvC van Optimix Investment Funds NV. Ook doceer ik in het Pensioen Executive programma van de Erasmus Universiteit. In dat programma ben ik verantwoordelijk voor de domeinen leiderschap en samenwerken. Ik ben geaccrediteerd voor het uitvoeren van ontwikkel- en selectieassessments en heb een licentie als practitioner van Insights Discovery.

Ik ben een bruggenbouwer en een ontwikkelaar. Het interesseert me oprecht wat iemand bezighoudt. Als ik mij werkelijk kan verdiepen in de organisatie van de klant en mensen kan betrekken in het proces, kan ik betere inzichten verschaffen en bijdragen aan draagvlak. Vanuit een externe positie kun je de klant een goede spiegel voorhouden.

Mijn uitdaging is om het proces van de klant dusdanig te faciliteren, dat deze zelf het antwoord vindt. Ik hanteer een pragmatische aanpak en ben niet van de templates, vaste stramienen en academische taal. Het draait om de klant en diens behoeften; om kritisch doorvragen en denken op de lange termijn. Dat past bij mij. Binnen Mens&Kennis kan ik er met mijn volledige aandacht voor mijn klanten zijn en daarmee doen waar mijn hart ligt.

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...