Assessments

samenhang

 

Mens&Kennis kent twee soorten assessments met persoonlijkheidsonderzoek:

1. Ontwikkelassessment
2. Selectieassessment

 

Zowel in de assessments als in het persoonlijkheidsonderzoek houden wij rekening met de beleidsregel 2012, waarin de geschiktheidseisen (kennis, competenties en professioneel gedrag) onderdeel uitmaken om de functie van bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan (visitatiecommissie, VO of RvT) goed in te kunnen vullen.

 

1. Ontwikkelassessment

Het doel van het ontwikkelassessment is om kandidaten inzicht te geven in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Tijdens de periode dat zij aspirant-lid zijn van het bestuur of toezichthoudend orgaan, kunnen zij goed ingezet worden op hun kwaliteiten en werken aan hun ontwikkelpunten. Tijdens het ontwikkelassessment besteden wij aandacht aan de persoonlijkheid, de stijl van besturen en/of toezichthouden en de daarbij behorende competenties. Daarnaast hanteren wij in het gesprek met de kandidaat-bestuurder onze expertise op het gebied van assessments in combinatie met onze jarenlange ervaring en kennis van de pensioensector. Deze blijken tevens goed toepasbaar in de woningcorporatiesector.

We starten in dit traject met een persoonlijkheidsonderzoek. Vervolgens voeren we het gesprek met de kandidaat aan de hand van de uitkomst van het onderzoek. We bieden de kandidaat inzicht  in de eigen stijl: kwaliteiten, aandachtspunten, valkuilen en de eigen comfortzone komen daarbij aan bod. Daarnaast geven wij de kandidaat handvatten om zich zo effectief mogelijk als aspirant-lid te ontwikkelen.

We leggen onze bevindingen vast in een verslag voor de kandidaat en de opdrachtgever.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

2. Selectieassessment

Het doel van het selectieassessment is om kandidaten te testen op hun geschiktheid voor de rol van bestuurder en/of toezichthouder. De uitkomst van dit assessment is een positief of negatief advies. Tijdens het gesprek besteden wij aandacht aan de capaciteiten, de persoonlijkheid, de stijl van besturen van de kandidaat en de daarbij behorende competenties. Daarnaast hanteren wij in het gesprek met de kandidaat-bestuurder of toezichthouder onze expertise op het gebied van assessments in combinatie met onze jarenlange ervaring en kennis van de pensioensector. Deze blijken tevens goed toepasbaar in de woningcorporatiesector.

We starten het selectieassessment met een capaciteitentest en een persoonlijkheidsonderzoek. De uitkomst van het onderzoek dient als uitgangspunt voor het gesprek. We bieden de kandidaat inzichten in

– het eigen intelligentieniveau en op welke wijze de kandidaat zijn of haar intelligentie inzet;
– de eigen stijl van besturen en/of toezichthouden: kwaliteiten, aandachtspunten en valkuilen;
– de eigen comfortzone.

Daarnaast krijgt de kandidaat antwoord op de vraag of hij/zij al dan niet geschikt is voor de rol van bestuurder en/of toezichthouder met een onderbouwing van ons oordeel. Na het gesprek krijgt de opdrachtgever antwoord op die vraag.

Tenslotte leggen we onze bevindingen vast in een verslag. Het staat de kandidaat vrij om dit al dan niet te delen met de opdrachtgever.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Zelfevaluatie

Een verplicht nummer of van toegevoegde waarde? Mens&Kennis biedt verschillende varianten die werkelijk iets opleveren. > lees meer...

Teambuilding

In een effectief team kennen de leden elkaars kwaliteiten en weten daar gebruik van te maken. Mens&Kennis meet en bevordert teameffectiviteit. > lees meer…

DNB of AFM geschiktheidstraining

U wilt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder goed beslagen ten ijs laten komen op het toetsingsgesprek bij DNB of AFM. Mens&Kennis biedt twee trainingen voor een gedegen voorbereiding. > lees meer…

Aw Fit-en-Propertraining

Mens&Kennis bereidt uw kandidaat-bestuurder of toezichthouder voor op het toetsingsgesprek bij de Aw. > lees meer…

Assessment

Uw kandidaat-bestuurder ondersteunen in diens ontwikkeling? Checken of uw kandidaat geschikt is voor de taak? Mens&Kennis biedt assessments op maat. > lees meer...